Szanowni Państwo.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych, w zakresie zagadnień przedstawionych w Idei Kongresu oraz mieszczących się w jednej z sesji w ramowym programie, w formie:
– 15-minutowych referatów, szeroko i analitycznie poruszających jeden z proponowanych tematów,
– 5-minutowych komunikatów, odnoszących się do rozwiązań we własnych bibliotekach.

Zgłoszenia wystąpień wraz ze streszczeniami należy uwzględnić w formularzu rejestracyjnym, wypełniając odpowiednie pola i przesyłać do dnia 28 lutego 2019 r.

Informacje o przyjęciu referatu lub komunikatu autorzy otrzymają do 15 marca 2019 r.
Autorzy zaakceptowanych wystąpień powinni przesłać mailem na adres kongres@lib.p.lodz.pl do 22 marca 2019 r. zdjęcie, biogram i ostateczną wersję streszczenia zgodnie z szablonem.

Wszystkie wygłoszone referaty i komunikaty zostaną opublikowane – wraz z prezentacjami – w serii „Materiały Konferencyjne EBIB”, na licencji CC BY 3.0 Uznanie autorstwa.

Ponadto autorzy 5-10 wybranych tekstów zostaną zaproszeni do przygotowania artykułów do opublikowania w recenzowanym czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” z serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.

W razie większej liczby zgłoszeń niż jesteśmy w stanie włączyć do programu, autorzy będą mieli możliwość zaprezentowania na Kongresie posteru i zamieszczenia tekstu w materiałach pokongresowych.

Wytyczne dla autorów tekstów

Informacje dotyczące referatów znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia EBIB. Dodatkowo w tekstach (do 15 stron) należy zamieścić: tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenia w języku polskim i angielskim.

Wytyczne publikowania w „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” zostaną przekazane w terminie późniejszym autorom wybranych tekstów.