Patronat nad Kongresem objęli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław GowinWojewoda Łódzki Zbigniew RauPrezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

JM Rektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Antoni Różalski

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki