Patronat nad Kongresem objęli:


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin


Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau


Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska


Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich


JM Rektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak


JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Antoni Różalski


JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek


JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Józef Orczyk


 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki