Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym – moderator: Elżbieta Skubała

Na kanale Biblioteki Politechniki Łódzkiej w serwisie YouTube umieszczono nagrania z poszczególnych wystąpień podczas 1. Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych.

 • Oficjalne otwarcie Kongresu: Elżbieta Skubała i Witold Kozakiewicz
 • Sesja I – Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym – moderator: Elżbieta Skubała
 • Prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński: Koncepcja nowej struktury PŁ
 • Dr Aneta Drabek: Ewaluacja, parametryzacja nauki
 • Małgorzata Paszkowska, Marek Michajłowicz: Centralne systemy informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dziś i jutro. PBN i POL-on a Ustawa 2.0
 • Wystąpienie sponsora – Clarivate
 • List od Wojewody Łódzkiego, Stanisława Rau
 • CAS/SciFinder – wystąpienie sponsora
 • Sirsi Dynix – wystąpienie sponsora

Panel dyskusyjny: biblioteki akademickie w nowej rzeczywistości prawnej – moderator: dr Małgorzata Dąbrowicz

 • Danuta Szewczyk-Kłos: relacja z bibliotek uniwersyteckich
 • Jędrzej Leśniewski: relacja z bibliotek uczelni technicznych
 • Anna Grygorowicz;– relacja z bibliotek uczelni medycznych
 • Katarzyna Wasiluk-Cieluch: relacja z bibliotek uczelni niepublicznych
 • dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów Sesji I oraz zaproszonych gości