Wystąpienia zamawiane


WYSTĄPIENIA ZGŁOSZONE


PRELEGENCI GŁÓWNI (wystąpienia zamawiane)dr Sabina Cisek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Przegląd organizacji bibliotek szkół wyższych na świecie WięcejLidia Derfert-Wolf
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej

Maciej Rynarzewski
Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
Biogram Więcej


Tytuł wspólnego wystąpienia: Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce Więcejdr Aneta Drabek
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Rola biblioteki naukowej w nowej ocenie parametrycznej Więcej
dr Henryk Hollender
Biblioteka Uczelni Łazarskiego
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec Więcejdr Maria A. Jankowska
UCLA Library, Los Angeles, California
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Humanistyka cyfrowa a biblioteki akademickie Więcejdr hab. Artur Jazdon
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Co nas może czekać w przyszłości? Wprowadzenie do dyskusji WięcejWitold Kozakiewicz
Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Wyspy szczęśliwe, czyli kilka refleksji o miejscu biblioteki w środowisku uczelni wyższej Więcej
Małgorzata Paszkowska

Ośrodek Przetwarzania Informacji


Marek Michajłowicz

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Tytuł wspólnego wystąpienia: Centralne systemy informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dziś i jutro. PBN i POL-on a Ustawa 2.0dr Aleksander Radwański
Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Łatwo, szybko, efektywnie. Oczekiwania użytkowników XXI wieku WięcejBarbara Szczepańska
Biblioteka Kancelarii Prawnej Hogan Lovells; Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Nic o nas bez nas – rola bibliotek w rzecznictwie i tworzeniu polityki opartej na faktach Więcej
dr Dariusz Woźniak
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Biblioteka do likwidacji? Spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych


WYSTĄPIENIA ZGŁOSZONE
dr Hanna Grabowska

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biogram Więcej

Tytuł wystąpienia: Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej WięcejAnna Grygorowicz
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biogram Więcej

Agnieszka Milewska
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biogram Więcej

Natalia Wiśniewska
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biogram Więcej


Tytuł wspólnego wystąpienia: Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań Więcej
Marzena Marcinek
Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcejdr Iwona Sójkowska
Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej
Tytuł wspólnego wystąpienia: EBIB – stara miłość nie rdzewieje Więcej
Paulina Milewska
Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Zaprojektuj, zaplanuj, zrealizuj – budowanie strategii komunikacji a tożsamość biblioteki akademickiej Więcej
Justyna Seiffert
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Biogram Więcej


Tytuł komunikatu: Kształtowanie kolekcji na podstawie statystyk wykorzystania zasobów online Więcej
Edyta Strzelczyk
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badania wpływu i wartości bibliotek akademickich Więcejdr Leszek Szafrański
Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych Więcej
Paulina Szczucińska
Fundacja OpenStax Poland
Biogram Więcej


Tytuł wystąpienia: Otwarty dostęp do podręczników akademickich Więcej


Aktualizacja: 20.03.2019