WYSTĄPIENIA ZAMAWIANE


WYSTĄPIENIA ZGŁOSZONE


WYSTĄPIENIA ZAMAWIANEdr Sabina Cisek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Biogram Więcej

Przegląd organizacji bibliotek szkół wyższych na świecie Więcej prezentacja (pdf)
Lidia Derfert-Wolf
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej


Maciej Rynarzewski
Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
Biogram Więcej

Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce
Więcej prezentacja (pdf)
dr Aneta Drabek
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Biogram Więcej

Rola biblioteki naukowej w nowej ocenie parametrycznej Więcej prezentacja (pdf)
dr Henryk Hollender
Biblioteka Uczelni Łazarskiego
Biogram Więcej

Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec Więcej prezentacja(pdf)
dr Maria A. Jankowska
UCLA Library, Los Angeles, California
Biogram Więcej

Humanistyka cyfrowa a biblioteki akademickie Więcej
dr hab. Artur Jazdon
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biogram Więcej

Co nas może czekać w przyszłości? Wprowadzenie do dyskusji Więcej
Witold Kozakiewicz
Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Biogram Więcej

Wyspy szczęśliwe, czyli kilka refleksji o miejscu biblioteki w środowisku uczelni wyższej Więcej

dr hab. Marek Nahotko

Uniwersytet Jagielloński
Biogram Więcej

Czy (centralne) katalogi biblioteczne są jeszcze potrzebne? OPAC w infotopii. Więcej prezentacja (pdf)
Małgorzata Paszkowska

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Marek Michajłowicz

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Centralne systemy informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dziś i jutro. PBN i POL-on a Ustawa 2.0 
prezentacja (pdf)
dr Aleksander Radwański
Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej

Łatwo, szybko, efektywnie. Oczekiwania użytkowników XXI wieku Więcej
Barbara Szczepańska
Biblioteka Kancelarii Prawnej Hogan Lovells; Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej

Nic o nas bez nas – rola bibliotek w rzecznictwie i tworzeniu polityki opartej na faktach Więcej
dr Dariusz Woźniak
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
Biogram Więcej

Biblioteka do likwidacji? Spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych


WYSTĄPIENIA ZGŁOSZONE
Monika Curyło
Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Wydziału Filologicznego
Biogram Więcej

Inteligentna biblioteka, inteligentny bibliotekarz, inteligentny czytelnik Więcej prezentacja (pdf)
Agnieszka Goszczyńska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Biogram Więcej

Komunikat: Otwarty UMed – badania, projekty, wyzwania Więcej prezentacja (pdf)
dr Hanna Grabowska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biogram Więcej

Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej Więcej prezentacja (pdf)
Anna Grygorowicz
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biogram Więcej


Agnieszka Milewska
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biogram Więcej


Natalia Wiśniewska
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biogram Więcej

Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań Więcej prezentacja (pdf)
Magdalena Kokosińska
Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Biogram Więcej

Komunikat: Odjazdowy Bibliotekarz – ilość znaczy jakość! Więcej prezentacja (pdf)
Marzena Marcinek
Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej


dr Iwona Sójkowska
Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej

EBIB – stara miłość nie rdzewieje Więcej
prezentacja (pdf)
Paulina Milewska
Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Biogram Więcej

Zaprojektuj, zaplanuj, zrealizuj – budowanie strategii komunikacji a tożsamość biblioteki akademickiej Więcej
Jacek Marek Radwan
Biblioteka im. prof. Lecha Kalinowskiego
Biogram Więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece akademickiej w świetle kryteriów Modelu Wspólnej Oceny (CAF) Więcej prezentacja (pdf)
Justyna Seiffert
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Biogram Więcej

Komunikat: Kształtowanie kolekcji na podstawie statystyk wykorzystania zasobów online Więcej prezentacja (link do Prezi)
Edyta Strzelczyk
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Biogram Więcej

Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badania wpływu i wartości bibliotek akademickich Więcej prezentacja (pdf)


dr Leszek Szafrański
Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska
Biogram Więcej
Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych Więcej prezentacja (pdf)
Paulina Szczucińska
Fundacja OpenStax Poland
Biogram Więcej

Otwarty dostęp do podręczników akademickich Więcej prezentacja (pdf)
Dorota Wierzbicka-Próchniak
Uniwersytet Opolski – Biblioteka Główna
Biogram Więcej


Danuta Szewczyk-Kłos
Uniwersytet Opolski – Biblioteka Główna
Biogram Więcej

Komunikat: Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych Więcej prezentacja (pdf)
Agnieszka Wolańska
Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego Biogram Więcej

Zachowania informacyjne użytkownika w e-bibliotecznym ekosystemie. Szanse, zagrożenia, a może zupełnie nowy horyzont? Więcej prezentacja (pdf)
Natalia Wysmyk
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Biogram Więcej

Monografie naukowe: w poszukiwaniu otwartości Więcej prezentacja (pdf)


Aktualizacja:  21.07.2019