8:30–10:30  Warsztaty sponsorskie
11:00–13:00  Warsztaty merytoryczne

WARSZTATY sponsorskie


Warsztat:
InCites – jak prowadzić kompleksową i skuteczną analizę dorobku naukowego


Marcin Kapczyński
Clarivate Analytics
Biogram Więcej


Warsztat:
Warsztat z bazy SciFinder (w języku angielskim).

Veli-Pekka Hyttinen
ACS International
Biogram
Więcej


WARSZTATY merytoryczne


Warsztat 1.
Bibliometria w pracy bibliotekarza akademickiego – wybrane zagadnienia
Więcej

Marzena Marcinek
Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie EBIB
Biogram Więcej


Warsztat 2
Prawo autorskie w uczelnianej bibliotece 2.02


dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biogram Więcej


Warsztat 3
Siła tkwi w prostocie – twórcze warsztaty z rysunku i copywritingu Więcej

Beata Gamrowska
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Biogram Więcej


Warsztat 4
Zaplanuj, zaprojektuj, opublikuj – strategie komunikacji elektronicznej dla bibliotek akademickich Więcej


Paulina Milewska
Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Biogram Więcej