Zarządzanie bibliotekami – moderator: dr hab. Artur Jazdon

 • dr Henryk Hollender: Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec
 • Witold Kozakiewicz: Wyspy szczęśliwe, czyli kilka refleksji o miejscu biblioteki w środowisku uczelni wyższej
 • dr Dariusz Woźniak: Biblioteka do likwidacji? Spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych
 • Elsevier – wystąpienie sponsora
 • Taylor & Francis Group – wystąpienie sponsora
 • RSC – wystąpienie sponsora
 • McGraw–Hill – wystąpienie sponsora
 • Edyta Strzelczyk: Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badania wpływu i wartości bibliotek akademickich
 • dr Hanna Grabowska: Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej
 • Paulina Milewska: Zaprojektuj, zaplanuj, zrealizuj – budowanie strategii komunikacji a tożsamość biblioteki akademickiej
 • Justyna Seiffert: Kształtowanie kolekcji na podstawie statystyk wykorzystania zasobów online
 • Jacek Radwan: Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece akademickiej w świetle kryteriów Modelu Powszechnej Oceny (CAF)
 • Springer – wystąpienie sponsora