Biblioteka Politechniki Łódzkiej
                            Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
                      Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
                    Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi
            Wyższe Szkoły Bankowe
                      Stowarzyszenie EBIB