Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi

 ….

    

Wyższe Szkoły Bankowe

Stowarzyszenie EBIB