Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości – moderator: Tomasz Piestrzyński

  • dr hab. Artur Jazdon: Co nas może czekać w przyszłości? Wprowadzenie do dyskusji
  • Barbara Szczepańska: Nic o nas bez nas – rola bibliotek w rzecznictwie i tworzeniu polityki opartej na faktach
  • Monika Curyło: Inteligentna biblioteka, inteligentny bibliotekarz, inteligentny czytelnik
  • Dyskusja
  • Magdalena Kokosińska: Odjazdowy Bibliotekarz – ilość znaczy jakość!
  • Podsumowanie konferencji, wnioski końcowe