12 czerwca 2019 r. (środa)
Politechnika Łódzka

 

8:00–14:00   Rejestracja
w gmachu Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ (wejście do budynku B14)

  8:30–12:45 Warsztaty w Bibliotece Głównej PŁ (budynek B22)
  8:30–10:30 Marcin Kapczyński: InCites. Jak prowadzić kompleksową i skuteczną analizę dorobku naukowego
Sala 202
  8:30–10:30 Veli–Pekka Hyttinen: Warsztat z bazy SciFinder
Sala 203
10:30–10:45 Przerwa na poczęstunek     Hol, I piętro
10:45–12:45 Marzena Marcinek: Bibliometria w pracy bibliotekarza akademickiego – wybrane zagadnienia
Sala 202
10:45–12:45 dr Sybilla Stanisławska-Kloc: Prawo autorskie w uczelnianej bibliotece 2.0
Sala 401
10:45–12:45 Beata Gamrowska: Siła tkwi w prostocie – twórcze warsztaty z rysunku i copywritingu
Sala 3
10:45–12:45 Paulina Milewska: Zaplanuj, zaprojektuj, opublikuj – strategie komunikacji elektronicznej dla bibliotek akademickich
Sala 203

Miejsce

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ (budynek B15)

13:00–14:00 Obiad

8:00–14:00

Rejestracja

14:00–18:00

OBRADY
14:00 Oficjalne otwarcie Kongresu: Elżbieta Skubała i Witold Kozakiewicz
  Sesja I – Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym – moderator: Elżbieta Skubała
14:15–14:35 Gość z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
14:35–14:55 Prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński: Koncepcja nowej struktury PŁ 
14:55–15.15 dr Aneta Drabek: Ewaluacja, parametryzacja nauki
15:15–15:35 Małgorzata Paszkowska, Marek Michajłowicz: Centralne systemy informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dziś i jutro. PBN i POL-on a Ustawa 2.0
15:35–15:45 Clarivate (sponsor)
15:45–16:15 Przerwa kawowa
16:15–16:25 CAS/SciFinder (sponsor)
16:25–16:30 Sirsi Dynix (sponsor)
16:30–18:00

Panel dyskusyjny: biblioteki akademickie w nowej rzeczywistości prawnej – moderator: dr Małgorzata Dąbrowicz

  • Danuta Szewczyk-Kłos:  relacja z bibliotek uniwersyteckich
  • Jędrzej Leśniewski: relacja z bibliotek uczelni technicznych
  • Anna Grygorowicz;– relacja z bibliotek uczelni medycznych
  • Katarzyna Wasiluk-Cieluch: relacja z bibliotek uczelni niepublicznych

dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów Sesji I oraz zaproszonych gości

18:15–19:00 Spacer po zrewitalizowanych obiektach Politechniki Łódzkiej
19:00 Uroczysta kolacja 


13 czerwca 2019 r. (czwartek)
Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny

   9:00–11:00 Sesja II – Środowisko bibliotek i bibliotekarzy akademickich – moderator: Bogumiła Urban
    9:00–9:10 JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski
    9:10–9:30 Lidia Derfert-Wolf, Maciej Rynarzewski: Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce
    9:30–9:50 dr Sabina Cisek: Stowarzyszenia bibliotekarskie na świecie
  9:50–10:05 Marzena Marcinek, dr Iwona Sójkowska: EBIB – stara miłość nie rdzewieje
10:05–10:10 IBUK libra (sponsor)
10:10–10:15 AFRIDO (sponsor)
10:15–10:20 EBSCO (sponsor)
10:20–10:40 Dyskusja

10:40–11.00

Przerwa kawowa

11:00–13:30 Sesja III – Biblioteczna infotopia. Koncepcje dostępu do metainformacji – moderator: dr Henryk Hollender
11:00–11:20 dr Aleksander Radwański: Łatwo, szybko, efektywnie. Oczekiwania użytkowników XXI wieku
11:20–11:40 dr hab. Marek Nahotko: Czy (centralne) katalogi biblioteczne są jeszcze potrzebne? OPAC w infotopii
11:40–11:45 Aleph (sponsor)
11:45–11:50 AKME (sponsor)
11:50–11:55 Statista (sponsor)
11:55–13:30

Panel dyskusyjny – moderator: dr Aleksander Radwański

  • Patryk Hubar: e-OMNIS jako punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek
  • Ewa Kobierska-Maciuszko: NUKAT – centralny katalog zasobów bibliotek naukowych i akademickich
  • Agnieszka Wolańska: Zachowania informacyjne użytkownika w e-bibliotecznym ekosystemie. Szanse, zagrożenia, a może zupełnie nowy horyzont?

dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów Sesji III oraz zaproszonych gości

13:30–14:30

Obiad

14:30–18:00 Sesja IV – Zarządzanie bibliotekami – moderator: dr hab. Artur Jazdon
14:30–14:50 dr Henryk Hollender: Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec
14:50–15:10 Witold Kozakiewicz: Wyspy szczęśliwe, czyli kilka refleksji o miejscu biblioteki w środowisku uczelni wyższej
15:10–15:30 dr Dariusz Woźniak: Biblioteka do likwidacji? Spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych
15:30–15:35 Elsevier (sponsor)
15:35–15:55 Taylor & Francis Group (sponsor)
RSC (sponsor)
McGraw–Hill (sponsor)
15:55–16:15 Przerwa kawowa
16:15–16:30 Edyta Strzelczyk: Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badania wpływu i wartości bibliotek akademickich
16:30–16:45 dr Hanna Grabowska: Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej
16:45–17:00 Paulina Milewska: Zaprojektuj, zaplanuj, zrealizuj – budowanie strategii komunikacji a tożsamość biblioteki akademickiej
17:00–17:15 Jacek Radwan: Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece akademickiej w świetle kryteriów Modelu Powszechnej Oceny (CAF)
17:15–17:30 Justyna Seiffert: Kształtowanie kolekcji na podstawie statystyk wykorzystania zasobów online
17:30–17:45 Springer (sponsor)
17:45–18:00 Dyskusja
19:00–22:00 Kolacja przy ognisku


14 czerwca 2019 r.
Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny

   9:00–11:45 Sesja V – Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane – moderator: Lidia Derfert–Wolf
   9:00–9:20 dr Maria Anna Jankowska: Humanistyka cyfrowa a biblioteki akademickie
   9:20–9:35 dr Leszek Szafrański: Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych
   9:35– 9:50 Anna Grygorowicz, Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska: Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań
  9:50–10:05 Natalia Wysmyk: Monografie naukowe: w poszukiwaniu otwartości
10:05–10:20 Paulina Szczucińska: Otwarty dostęp do podręczników akademickich
10:20–10:25 Dorota Wierzbicka-Próchniak, Danuta Szewczyk-Kłos: Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych
10:25–10:30 Agnieszka Goszczyńska: Otwarty UMed – badania, projekty, wyzwania
10:30–10:45 BPP (sponsor)
10:45–11:00 Dyskusja

11:00–11:30

Przerwa kawowa

11:30–13:15 Sesja VI – Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości – moderator: Tomasz Piestrzyński
11:30–11:50 dr hab. Artur Jazdon: Co nas może czekać w przyszłości? Wprowadzenie do dyskusji
11:50–12:10 Barbara Szczepańska: Nic o nas bez nas – rola bibliotek w rzecznictwie i tworzeniu polityki opartej na faktach
12:10–12:25 Monika Curyło: Inteligentna biblioteka, inteligentny bibliotekarz, inteligentny czytelnik
12:25–12:55 Dyskusja
12:55–13:00 Magdalena Kokosińska: Odjazdowy Bibliotekarz – ilość znaczy jakość!
13:00–13:15 Podsumowanie konferencji, wnioski końcowe
13:15-14:15 Obiad