12 czerwca 2019 r.
Politechnika Łódzka – aula na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

8:30–13:00 Warsztaty
13:00–14:00 Obiad
14:00–18:00 Oficjalne otwarcie Kongresu

Sesja I
Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym
– referaty zamówione
– dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli MNiSW, OPI oraz różnych typów bibliotek uczelnianych

20:00 Uroczysta kolacja


13 czerwca 2019 r.
Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny

9:00–13:30 Sesja II
Środowisko bibliotek i bibliotekarzy akademickich
– referaty zamówione
– dyskusja

Sesja III
Biblioteczna infotopia. Koncepcje dostępu do metainformacji
– referat zamówiony
– referaty zgłoszone
– panel dyskusyjny

13:30–14:30 Obiad
14:30–18:00 Sesja IV
Zarządzanie bibliotekami
– referaty zamówione
– referaty zgłoszone
– komunikaty zgłoszone
– dyskusja
19:00–22:00 Uroczysta kolacja


14 czerwca 2019 r.
Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny

9:00–14:00 Sesja V
Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane
– referat zamówiony
– referaty zgłoszone
– komunikaty zgłoszone
– dyskusja

Sesja VI
Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości
– referaty zamówione
– referaty zgłoszone
– komunikaty zgłoszone
– dyskusja
Podsumowanie konferencji, wnioski końcowe, rekomendacje

14:00–14:30 Obiad

 

Program w wersji PDF

Aktualizacja: 22.01.2019 r.