do 28.02.2019 – nadsyłanie propozycji referatów/komunikatów wraz ze streszczeniem (w formularzu rejestracyjnym na Kongres)
do 15.03.2019 – informacje o przyjęciu referatu/komunikatu
do 22.03.2019 – dla zaakceptowanych wystąpień – przesłanie informacji o autorze, zgodnie z szablonem
do 30.04.2019 – rejestracja uczestników
do 7.06.2019 – przesłanie gotowych tekstów referatów/komunikatów
do 10.06.2019 – przesłanie prezentacji
 

OPŁATY

do 15.04.2019 – dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 600,00  dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej biblioteki/jednostki opłata wynosi 500,00 zł
od 16.04.2019 – dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 700,00 zł
do 15.05.2019 – zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych