Komitet organizacyjno-programowy

Stowarzyszenie EBIB oraz Biblioteka Politechniki Łódzkiej (główny organizator), Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu…

Idea Kongresu

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne…

Do pobrania

Elementy graficzne i informacyjne, które wykorzystać można do promowania wydarzenia w różnych kanałach informacyjnych.