Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane – moderator: Lidia Derfert–Wolf

  • dr Maria Anna Jankowska: Humanistyka cyfrowa a biblioteki akademickie
  • dr Leszek Szafrański: Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych
  • Anna Grygorowicz, Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska: Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań
  • Natalia Wysmyk: Monografie naukowe: w poszukiwaniu otwartości
  • Paulina Szczucińska: Otwarty dostęp do podręczników akademickich
  • Dorota Wierzbicka-Próchniak, Danuta Szewczyk-Kłos: Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych
  • Agnieszka Goszczyńska: Otwarty UMed – badania, projekty, wyzwania
  • Dyskusja