Elementy graficzne i informacyjne, które wykorzystać można do promowania wydarzenia w różnych kanałach informacyjnych.

(PNG) Logo (autor Aleksander Radwański)
(JPG) Banner na stronę internetową
(JPG) Plakat informacyjny
(PDF) Program wydarzenia