Elementy graficzne i informacyjne, które wykorzystać można do promowania wydarzenia w różnych kanałach informacyjnych.

(PNG) Logo (autor Aleksander Radwański)

(JPG) Banner na stronę internetową

(JPG) Plakat informacyjny

(PDF) Program wydarzenia