Biblioteka do likwidacji? Spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych – dr Dariusz Woźniak


Co nas może czekać w przyszłości? Wprowadzenie do dyskusji – dr hab. Artur Jazdon – Więcej


Centralne systemy informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dziś i jutro. PBN i POL-on a Ustawa 2.0 – Małgorzata Paszkowska i Marek Michajłowicz


EBIB – stara miłość nie rdzewieje – Marzena Marcinek, dr Iwona Sójkowska – Więcej


Inteligentna biblioteka, inteligentny bibliotekarz, inteligentny czytelnik – Monika Curyło – Więcej


Humanistyka cyfrowa a biblioteki akademickie – dr Maria A. Jankowska – Więcej


Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce – Lidia Derfert-Wolf, Maciej Rynarzewski – Więcej


Kształtowanie kolekcji na podstawie statystyk wykorzystania zasobów online [komunikat] – Justyna Seiffert – Więcej


Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej – dr Hanna Grabowska – Więcej


Łatwo, szybko, efektywnie. Oczekiwania użytkowników XXI wieku – dr Aleksander Radwański – Więcej


Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec – dr Henryk Hollender – Więcej


Monografie naukowe: w poszukiwaniu otwartości – Natalia Wysmyk – Więcej


Nic o nas bez nas – rola bibliotek w rzecznictwie i tworzeniu polityki opartej na faktach – Barbara Szczepańska – Więcej


Odjazdowy Bibliotekarz – ilość znaczy jakość! [komunikat] – Magdalena Kokosińska – Więcej


Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwa – Anna Grygorowicz, Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska – Więcej


Otwarty dostęp do podręczników akademickich – Paulina Szczucińska – Więcej


Otwarty UMed – badania, projekty, wyzwania [komunikat] – Agnieszka Goszczyńska – Więcej


Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych [komunikat] – Dorota Wierzbicka-Próchniak i Danuta Szewczyk-Kłos – Więcej


Przegląd organizacji bibliotek szkół wyższych na świecie – dr Sabina Cisek – Więcej


Rola biblioteki naukowej w nowej ocenie parametrycznej – dr Aneta Drabek – Więcej


Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych – dr Leszek Szafrański – Więcej


Wyspy szczęśliwe, czyli kilka refleksji o miejscu biblioteki w środowisku uczelni wyższej – Witold Kozakiewicz – Więcej


Zaprojektuj, zaplanuj, zrealizuj – budowanie strategii komunikacji a tożsamość biblioteki akademickiej Paulina Milewska – Więcej


Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece akademickiej w świetle kryteriów Modelu Wspólnej Oceny (CAF) – Jacek Marek Radwan – Więcej


Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – Edyta Strzelczyk – Więcej


Aktualizacja: 11.04.2019 r.