Biblioteka do likwidacji? Spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych – dr Dariusz Woźniak


Co nas może czekać w przyszłości? Wprowadzenie do dyskusji – dr hab. Artur Jazdon – Więcej


Centralne systemy informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dziś i jutro. PBN i POL-on a Ustawa 2.0 – Małgorzata Paszkowska i Marek Michajłowicz – prezentacja (pdf)


Czy (centralne) katalogi biblioteczne są jeszcze potrzebne? OPAC w infotopii – dr hab. Marek Nahotko – Więcej

prezentacja (pdf)


EBIB – stara miłość nie rdzewieje – Marzena Marcinek, dr Iwona Sójkowska – Więcej

prezentacja (pdf)


Inteligentna biblioteka, inteligentny bibliotekarz, inteligentny czytelnik – Monika Curyło – Więcej

prezentacja (pdf)


Humanistyka cyfrowa a biblioteki akademickie – dr Maria A. Jankowska – Więcej

prezentacja (pdf)


Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce – Lidia Derfert-Wolf, Maciej Rynarzewski – Więcej

prezentacja (pdf)


Kształtowanie kolekcji na podstawie statystyk wykorzystania zasobów online [komunikat] – Justyna Seiffert – Więcej

prezentacja (link do Prezi)


Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej – dr Hanna Grabowska – Więcej

prezentacja (pdf)


Łatwo, szybko, efektywnie. Oczekiwania użytkowników XXI wieku – dr Aleksander Radwański – Więcej


Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec – dr Henryk Hollender – Więcej

prezentacja (pdf)


Monografie naukowe: w poszukiwaniu otwartości – Natalia Wysmyk – Więcej

prezentacja (pdf)


Nic o nas bez nas – rola bibliotek w rzecznictwie i tworzeniu polityki opartej na faktach – Barbara Szczepańska – Więcej


Odjazdowy Bibliotekarz – ilość znaczy jakość! [komunikat] – Magdalena Kokosińska – Więcej

prezentacja (pdf)


Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań – Anna Grygorowicz, Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska – Więcej

prezentacja (pdf)


Otwarty dostęp do podręczników akademickich – Paulina Szczucińska – Więcej

prezentacja (pdf) 


Otwarty UMed – badania, projekty, wyzwania [komunikat] – Agnieszka Goszczyńska – Więcej

prezentacja (pdf)


Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego – przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych [komunikat] – Dorota Wierzbicka-Próchniak i Danuta Szewczyk-Kłos – Więcej

prezentacja (pdf)


Przegląd organizacji bibliotek szkół wyższych na świecie – dr Sabina Cisek – Więcej

prezentacja (pdf)


Rola biblioteki naukowej w nowej ocenie parametrycznej – dr Aneta Drabek – Więcej

prezentacja (pdf)


Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych – dr Leszek Szafrański – Więcej

prezentacja (pdf) 


Wyspy szczęśliwe, czyli kilka refleksji o miejscu biblioteki w środowisku uczelni wyższej – Witold Kozakiewicz – Więcej

prezentacja (pdf)


Zachowania informacyjne użytkownika w e-bibliotecznym ekosystemie. Szanse, zagrożenia, a może zupełnie nowy horyzont? – Agnieszka Wolańska – Więcej

prezentacja (pdf)


Zaprojektuj, zaplanuj, zrealizuj – budowanie strategii komunikacji a tożsamość biblioteki akademickiej Paulina Milewska – Więcej

prezentacja (pdf)


Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece akademickiej w świetle kryteriów Modelu Wspólnej Oceny (CAF) – Jacek Marek Radwan – Więcej

prezentacja (pdf)


Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – Edyta Strzelczyk – Więcej

prezentacja (pdf)


Aktualizacja: 21.07.2019 r.