Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.
Chcielibyśmy, aby tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień, o których dyskutujemy na bieżąco; wokół pytań, na które szukamy odpowiedzi; wokół problemów, które łatwiej będzie rozwiązać wspólnie. Jednocześnie mamy zamiar spojrzeć na nasze środowisko z perspektywy stanu obecnego oraz przyjrzeć się działaniom podobnych środowisk w innych krajach.