Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.

Komitet organizacyjno-programowy (w układzie alfabetycznym):

  1. Małgorzata Dąbrowicz – Biblioteka Uniwersytecka Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Lidia Derfert-Wolf – ebib
  3. Artur Jazdon – ebib
  4. Witold Kozakiewicz – Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  5. Tomasz Piestrzyński – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
  6. Elżbieta Skubała – Biblioteka Politechniki Łódzkiej
  7. Iwona Sójkowska – ebib
  8. Bogumiła Urban – Grupa Wyższe Szkoły Bankowe