Otworzyliśmy formularz rejestracyjny na Kongres. Rejestracja odbywa się w systemie Politechniki Łódzkiej w dwóch etapach.

Etap 1. to założenie konta na platformie WIKAMP Politechniki Łódzkiej.
Etap 2. to rejestracja na Kongres oraz na wybrane warsztaty.

Szczegóły na stronie formularza