Wnioski pokongresowe

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14 czerwca 2019 r.

  1. Zmiany organizacyjno-prawne w otoczeniu bibliotek szkół wyższych należy potraktować jako szansę dla ich rozwoju i wzmocnienia pozycji w uczelniach.
  2. Ustawa 2.0 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.) i Plan S (cOALition S) są okazją do ukazania roli bibliotek jako współtwórców sukcesu uczelni. Można to osiągnąć poprzez aktywną współpracę z innymi jednostkami uczelni.
  3. Brak określenia roli bibliotek i bibliotekarzy w aktach prawnych powinniśmy wykorzystać do zredefiniowania kim jesteśmy i jakie stoją przed nami zadania. Należy podjąć prace nad określeniem statusu i wymagań wobec pracowników biblioteki akademickiej. Warto podjąć dyskusję nad aktualną rolą i przyszłością bibliotekarzy w szkołach wyższych. Potrzebne jest określenie oczekiwanych kompetencji, ścieżki rozwoju i sposobów uznawania dorobku zawodowego, np. poprzez certyfikację.
  4. Należy otworzyć dyskusję nad określeniem i zorganizowaniem płaszczyzny współpracy, rozwoju i reprezentacji interesów bibliotek i bibliotekarzy szkół wyższych, innej niż struktury SBP (roboczo: Stowarzyszenie Bibliotek Szkół Wyższych).
  5. Pożądane jest podjęcie na szeroką skalę prac nad opracowaniem standardów kształcenia użytkowników bibliotek uczelnianych w zakresie kompetencji informacyjnych.
  6. AFBN jest bardzo dobrym narzędziem do analizy jakości pracy bibliotek. Powinniśmy je rozwijać, szerzej wykorzystywać i promować jego wypełnianie przez możliwie największą liczbę bibliotek.
  7. Bibliotekarze powinni się przygotować do wsparcia i szkolenia pracowników naukowych w zakresie wykorzystania i otwierania danych badawczych, w tym tworzenia planów zarządzania danymi (Data Management Plan), których dołączanie do wniosków o finansowanie będzie wymagane przez NCN.
  8. Formuła kongresu okazała się dobrym rozwiązaniem. Doprecyzowania wymaga kwestia jego organizacji, stwarzającej możliwość omawiania wybranych zagadnień podczas paneli dyskusyjnych czy w grupach roboczych.
  9. Konieczne jest kontynuowanie wspólnego katalogowania zasobów bibliotek w ramach NUKAT.

Oprac.
Renata Birska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
Aldona Chlewicka-Mączyńska (Biblioteka UKW w Bydgoszczy)
Dorota Tkaczyk (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)

Odjazdowy Bibliotekarz

Drogi Kongresowiczu 🙂

zostań w Łodzi dłużej i weź udział w rajdzie rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz. Wydarzenie będzie okazją, by się poznać, wymienić doświadczeniami i wziąć udział w odjazdowych warsztatach!

TERMIN: 14 czerwca 2019, godz. 15.00 do 22.00.

MIEJSCE: Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi (500 m. od Wydziału Filologicznego, w którym odbędzie się 3. dzień Kongresu).

REJESTRACJA: http://bit.ly/2PEHMDJ

Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca.

PROGRAM
15.00-16.15 – Warsztat nr 1. Aktywnie, wesoło i z głową!

16.15-16.45 – Przerwa kawowa.

16.45-18.00 – Warsztat nr 2. Interaktywnie, czyli multimedia w pracy z dorosłymi.

18.30-20.00 – Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz (zapewniamy rowery)

START: Biblioteka UŁ, ul. Jana Matejki 32/38

META: Centrum Informacyjno-Biblioteczne Un. Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2

20.00-22.00 – Podsumowanie spotkania. Wieczór filmowy z pizzą w ręku 🙂

Liczba miejsc jest ograniczona – organizatorzy zadecydują o zakwalifikowaniu na podstawie udzielonych odpowiedzi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (współfinansowany w ramach programu Erasmus+). Podbijemy delegacje, a uczestnicy otrzymają certyfikat udziału.

Aleksandra Marciniak
Członkini Zarządu
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
ul. Wigury 12a;  90-301 Łódź
KRS: 0000327680, NIP: 7252005839, REGON: 100664085 www.fundacjafenomen.pl
tel. +48 602 712 566
Adres do korespondencji:
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
skrytka pocztowa 14, 90-435, Łódź 36

Zapisz się na warsztaty

Trwają zapisy na warsztaty. Można je wybrać podczas rejestracji na Kongres lub logując się do formularza rejestracyjnego.

Warsztat sponsorski do wyboru:
– InCites – jak prowadzić kompleksową i skuteczną analizę dorobku naukowego lub
– Warsztat z bazy SciFinder (w języku angielskim).

Warsztat merytoryczny – do wyboru są:
– Bibliometria w pracy bibliotekarza akademickiego – wybrane zagadnienia.
– Prawo autorskie w uczelnianej bibliotece 2.0.
– Siła tkwi w prostocie – twórcze warsztaty z rysunku i copywritingu.
– Zaplanuj, zaprojektuj, opublikuj – strategie komunikacji elektronicznej dla bibliotek akademickich.

Zapraszamy!