Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dwóch sieci hotelowych, wybranych dla gości Kongresu przez Komitet Organizacyjny: BOUTIQUE HOSTEL oraz ŚWIATOWID i SAVOY.

Szczegóły na stronie Zakwaterowanie