Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a biblioteki szkół wyższych, otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane, aspekty zarządzania bibliotekami – to tylko niektóre tematy, na które będziemy dyskutować podczas Kongresu. Szczegółowa tematyka Kongresu – tutaj